روان نویس پوپ!

جدید

ارسال 4الی8 هفته

28,800 تومان

    خودکار ژله ای با طرح پوپ !

    با طراحی بدنه قهوه ای رنگ و سر جداشونده طرح پوپ

    در طرح های خوشحال، خجالتی و عصبانی ! (ارسال به صورت تصادفی)

    ضخامت نوک نوشتاری: 0.38mm

    رنگ جوهر: مشکی

30 محصول مشابه دیگر: