خودکار نامرئی جادویی

جدید

موجودی این محصول در حال حاضر به اتمام رسیده است.

15,750 تومان

    خودکار نامرئی جادویی

    وقتی با این خودکار چیزی بنویسید، دیده نمیشه و نامرئیه !!!

    اما این خودکار مجهز به چراغ مخصوص هست که وقتی روشتن کنید و روی نوشته ها بگیرید در نور چراغ دیده میشن

    به همراه باتری

30 محصول مشابه دیگر: