اگر در مورد سفارش خود دچار مشکلی شده اید و یا قصد شکایت در مورد سفارش خود را دارید می توانید از طریق فرم   تماس با ما   و با انتخاب خدمات مشتریان و سپس وارد کردن شماره سفارش خود در قسمت مربوطه و ارایه توضیحات کافی ، شکایت خود را ثبت نمایید.

در کوتاهترین زمان ممکن به شکایت شما رسیدگی خواهد شد.

راهنمای مراحل ثبت شکایت در عکس ذیل به ترتیت مشخص شده است.

راهنمای ثبت شکایت برای سفارشات در الی شاپ